“Nu sidder han rigtig i nettet, den stakkels mand.” Originalteksten ”Les Quinze Joies de Mariage” er skrevet af en anonym franskmand i det 15. århundrede. Jens Rasmussen har oversat bogen påny. Den handler trods titlen især om alle de plager, den gifte mand kommer ud for i ægteskabet. Dens femten scener – mange foregår i ægtesengen – satiriserer over kvindens evne til at styre manden trods sin pyntesyge og udprægede tilbøjelighed til utroskab. Aktiviteterne i og omkring ægtesengen beskrives indgående, livligt og underholdende.

Forlaget Vandkunsten
Grafiker: Louise Meyland


Anmeldelser

“Ideen med at bruge nettet, hvor man også associerer netstrømper som afsæt for et illustrativt udtryk, er oplagt. En konsekvent tænkt omslagsidé, nettet, der vandrer videre ind gennem bogens kapitelintroer. Elegant typografi…”
– Foreningen for Boghaandværk

“Nyudgavens flotte omslag og kapiteldelinger ligner på én gang forrevne fiskegarn og forrevne netstrømper. Det associerer vittigt til både til den ruse, som mænde lader sig indfange i, til kvindernes forførelsesmidler og til, hvad kønskampen kan koste af skrammer på tøj og sjæl.”
– Hans Hertel, Politiken

“Illustrationerne siger næsten det hele. Et stadigt større og mere indviklet fiskenet spreder sig ved hver kapitelindledning, indtil det dækker næsten hele siden. Dette er i dette net, eller denne “ruse”, som det hedder i teksten, at enhver mand ultimativt vil befinde sig, når han først er bukket under for kvindelist …”
– Katrine Sommer Boysen, Fyens Stiftstidende